Före flygning

Flygning under 50 meters höjd

flyger man radiostyrda maskiner under 50 meter behöver man inte ringa tornet

Flygning över 50 meters höjd

När ni kommer ut till fältet med avsikt att flyga över 50 meter

Skall ni”Öppna fältet” genom att ringa flygledningen på Umeå Airport, tel nr 090-71 61 71

och uppge var ni är samt det telnr ni ringer ifrån samt att ni har för avsikt att flyga.

Tornet ger då tillstånd till det.

När ni flugit färdigt för dagen

”Stänger ni fältet”, genom att ringa flygledningen tel nr 090-71 61 71

och informera om att flygning upphör.


Det är viktigt är att tornet kan nå den som ringt in om det kommer in flyg. Om den som öppnade fältet, lämnar fältet för en kort stund eller far hem eller att det finns folk som fortsätter att flyga, måste den personen eller en annan person ringa Tornet och uppge ett tel nr som kan nås på fältet. (Tornet är bemannat dygnet runt). När fältet är öppnat gäller de regler som vi har på våra fält, (se fältregler) samt de generella regler som gäller modellflyg.