Bli medlem

Medlemsavgift 2022

Betalas in på å PG 786550-4 ange vem avgiften avser.


Seniorer (från det år man fyller 26), (klubbmedlemskap 380:- + SMFF 145:-) 525:-

Juniorer (klubbmedlemskap 100:- + SMFF 100:-, upp till 25år) 200:-

Familjemedlemskap (alla måste bo på samma adress), (klubbmedlemskap 380:- + SMFF 175:-) 555:-


Gästmedlem (som redan är SMFF ansluten), Juniorer 100:-

Gästmedlem (som redan är SMFF ansluten), Seniorer 380:-


Nyckelavgift (gäller alla som kvitterat ut nyckel till stugan) 100:-/år

Nyckelavgiften är till för att täcka kostnader för stugan som ved och underhåll mm.

Deposition nyckel (när man tar ut nyckel till klubbstuga, återbetalas när nyckel återlämnas) 250:-


I meddelanderutan anges:

•Namn, adress och telefon nr.

•Ange gärna ditt SMFF-nummer.

•Födelsedatum ÅÅMMDD-XXXX.

•Aktuell E-postadress.

• Operatörs ID.

Får du inte plats med all information i meddelande rutan, kontakta kassören med den kompletterande

informationen antingen via e-post kassor@vingarna.com eller telefon 070-5825914